Arkitektskolen udvikler robotteknologi til byggesektoren

Samarbejder med Odico Formwork Robotics om udvikling af ny og let tilgængelig softwareplatform

Arkitektskolen Aarhus har indgået en aftale med firmaet Odico Formwork Robotics ApS, der udvikler robotteknologi til den internationale byggesektor. Samarbejdet skal bruges til at udvikle en ny og let tilgængelig softwareplatform til arkitekter. Aftalen er et led i at arkitektskolens strategiske satsning på digital design og fabrikation. Skolen har over en årrække investeret massivt i værkstedsfaciliteter til digital fremstilling af arkitektur.

Robot 725x442

Nye undervisningsformer

”Formålet med aftalen er at udnytte den synergieffekt, der ligger i et samarbejde mellem en vidensinstitution og en erhvervsvirksomhed. Vi forventer, at samarbejdet kan afstedkomme en gensidig fordelagtig udveksling af ideer og viden, både når det gælder udvikling af nye undervisningsformer og eksperimentel anvendelse af robotteknologi, som kan bidrage til at skabe arkitektur af høj kvalitet,” siger rektor Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus.

Bred brugerskare

Også Odicos udviklingschef, arkitekt Asbjørn Søndergaard, glæder sig over samarbejdet:

”Vi ønsker at gøre det simpelt at anvende avanceret robotteknologi, så det bliver et værktøj, der er tilgængeligt for en bred brugerskare. Aftalen med arkitektskolen Aarhus giver os mulighed for at afprøve softwareplatformen i undervisningsbrug, og vi kan afdække begrænsninger og udfordringer i forhold til platformens funktionalitet, når det gælder frembringelse af arkitektur.”

Udvidet funktionalitet og samarbejde

Tanken er på sigt at udvide platformens funktionalitet, så den ikke blot omhandler robotfremstilling, men også CNC-fræsere, vandskærere m.m. Projektet rummer således potentiale ti at forenkle anvendelsen af en større del af arkitektskolens digitale produktionsmaskinel.

Både Arkitektskolen Aarhus og Odico ApS forventer samarbejdsaftalen vil afstedkomme ideer og initiativer til yderligere samarbejde. I den sammenhæng ventes flere partnere indskrevet i samarbejdet.

Samspil med erhvervet

”Vi satser i det hele taget på et tæt samspil med erhvervet, fordi vi mener det er med til at klæde vores studerende bedre på til det arbejdsmarked, der venter dem. Vi får som institution en klar fornemmelse af, hvad der rører sig uden for skolen. Det giver nogle vigtige input til undervisningen og er med til at opbygge et netværk, som vores studerende kan drage nytte af. Og i al beskedenhed mener vi da også, at vi som skole har meget at tilbyde erhvervet,” slutter rektor Torben Nielsen.