Forskning kan løse problemer med forhøjet vandstand

Udstillingen FORSK! giver bud på tidens samfundsmæssige udfordringer

Hvordan tilpasser vi vores byer, når vandet stiger? Og hvordan kan vi bruge digitale design- og produktionsformer i fremtidens byggeri?

Det er blot nogle af de spørgsmål som forskere fra Arkitektskolen Aarhus giver bud på, når udstillingen FORSK! åbner i Rå Hal på Godsbanen i Aarhus den 13. april.

Når vandet kommer

Med udgangspunkt i forstadsbyen Lystrup nord for Aarhus, hvor et skybrud i 2012 skabte store oversvømmelser, anskuer Katrina Marstrand Wiberg, der er tidligere ph.d.-studerende, klimatilpasning og bosætning på vandets præmisser og peger på en mulig fremtidig byudvikling, hvor vandet er en ressource. Det sker under overskriften ”Når vandet kommer”.

FORSK Katarina Wiberg (800x600)

Katrina Marstand Wiberg kortlægger forstaden Lystrup og giver bud på, hvordan vil klimatilpasser os til de øgede vandmængder.

”Det på høje tid at stille spørgsmål ved vores bosætningsmønstre, byudvikling og planlægning. Mere regnvand kan betyde oversvømmelser – og mange af de steder, vi bygger, kan medvirke til yderligere oversvømmelsesrisiko. Når vi diskuterer mere regnvand, så er det ikke altid vandet i sig selv, som er et problem,” siger Katrina Wiberg.

I alt 14 nuværende og tidligere ph.d.-studerende bidrager til udstillingen.

Forskning gennem designprocessen

Arkitektskolen Aarhus arbejder bevidst med et meget bredt forskningsbegreb – lige fra videnskabeligt funderet forskning til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. De fleste af de udstillede projekter repræsenterer, hvad der kaldes Research by Design. Leder af arkitektskolens ph.d.-skole, Claus Peder Pedersen, forklarer:

”Det handler om at bruge fagets egne metoder, at skabe erkendelse igennem det at arbejde direkte og fysisk med stoffet, at igangsætte eksperimenter, der udforsker, udvikler og udfordrer. Indenfor research by design former den arkitektoniske designproces selve vejen. Det er herigennem ny indsigt, viden, praksisser eller produkter bliver til. Metoden genererer en kritisk spørgen igennem designarbejdet. Med vores fokus på research by design lægger Arkitektskolen vægt på at udvikle forskning, der er i tæt dialog med disciplinens designmetoder, redskaber og processer.”

70 pct. mindre Co2

Ph.d.-studerende Asbjørn Søndergaard har sammen med en række virksomheder udviklet en metode, hvor en robotstyret glødetråd kan udskære avancerede støbeforme med en hidtil uset hastighed. Metoden giver samtidig mulighed for at reducere såvel materiale- og energiforbrug som Co2-udslip med op mod 70 pct. sammenlignet med konventionelt fremstillede betonkonstruktioner. Projektet undersøger samtidig metodens arkitektoniske potentiale.

Robotteknologi gør det muligt at fremstille avancerede former og reducere såvel materiale- og energiforbrug som Co2-udslip. Model af demonstrationsprojektet, som præsenteres på udstillingen FORSK!

Robotteknologi gør det muligt at fremstille avancerede former og reducere såvel materiale- og energiforbrug som Co2-udslip.

På udstillingen præsenteres det første af i alt seks betonelementer, som senere vil blive samlet og opstillet som demonstrationsprojekt på Tangkrogen i Aarhus. Desuden vises et 3D-print af den samlede model samt robotskårne formelementer i ekspanderende polystyren, bedre kendt som Flamingo.

Vil påvirke verden

Udstillingen spænder tidsmæssigt ud mellem to begivenheder: CA2RE – the Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research), en international konference, der samler unge og erfarne forskere fra mange nationer, og Forskningens Døgn, en årligt tilbagevendende, landsdækkende videnskabsfestival, hvor forskning formidles til offentligheden.

”Dette spænd betegner skolens ambition om at styrke og udvikle vores forskning i dialog med en akademisk verden – og samtidigt åbne op og dele viden til gavn for faget og for samfundet omkring os,” forklarer forskningschef ved Arkitektskolen Aarhus Charlotte Bundgaard.

Hun fortsætter:

”Arkitektskolens motto er Engaging through architecture; vi søger til stadighed af reflektere over og give svar på de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor. Her giver forskningen værdifuld indsigt og bidrager til at udvikle og opbygge den nødvendige viden, der skal til for at påvirke verden. Men dette sker ikke uden samarbejder, og derfor ønsker vi at styrke eksterne forskningssamarbejder med andre forskningsinstitutioner, med fagets praksis, med kommuner, med byggebranchen og med andre fagfelter. Diversiteten i de ph.d.-projekter, der udstilles på FORSK! viser eksempler på dette.”

Hvor: Rå Hal, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
Hvornår: 13.-25. april, dagligt kl. 12.00-18.00

Du kan læse mere om udstillingen her.