Fra affald til ressource

Nyuddannede arkitekter undersøger mulighederne for genbrug af byggematerialer

Mathias Ruø Rasmussen og Peter Svendsen har de seneste måneder stået på hovedet i containere med byggeaffald på de aarhusianske genbrugsstationer. I forbindelse med deres afgangsprojekt From waste to resource – Exploring reuse potentials in the building industry har de nemlig undersøgt mulighederne for at genbruge ellers kasserede byggematerialer. Projektet er således et godt eksempel på skolens vision Engaging through Architecture.

”Byggebranchen står for omkring 35 pct. af den samlede mængde affald. Og som en del af branchen har arkitekten et medansvar. Det er et problem vi må bidrage til at løse, for hvis vi fortsætter rovdriften på klodens ressourcer får det katastrofale konsekvenser: Global opvarmning, vandmangel, tab af biodiversitet for blot at nævne nogle stykker,” advarer Peter Svendsen.

PeterSvendsen725X442

Peter Svendsen

Affaldets æstetiske potentiale

Sammen med Mathias Ruø Rasmussen har han derfor siden september 2016 udforsket, hvordan kasserede byggematerialer kan genbruges i arkitekturen. Træ, glas, beton, jern og metal er blandt de materialer, som de har samlet op og undersøgt. Ikke kun hvordan de rent praktisk kan genbruges; men også udforsket deres æstetiske potentialer.

”Vi har afprøvet de forskellige materialer og udarbejdet en række prototyper, der giver et bud på, hvordan de ellers kasserede byggematerialer kan genbruges.  Der er ikke tale om færdige produkter, men mere en slags skitser, der er et indspark i debatten om ressourceudnyttelse,” fortæller Mathias Ruø Rasmussen.

MathiasRuø725X442

Mathias Ruø Rasmussen

Blandt andet er betonfliser og metalrør blevet forarbejdet og forvandlet til facadebeklædning, og gamle gulvtæpper er omdannet til isoleringsmateriale. For netop at vise mangfoldigheden af muligheder har de to nyuddannede arkitekter valgt at give materialerne nye funktioner.

Behov for adfærdsændringer

Mathias og Peter er ikke i tvivl om, at hvis genbrug skal vinde frem, kræver det adfærdsændringer på flere niveauer. For det første kræver det, at vi som forbrugere i højere grad efterspørger miljøvenlige løsninger, når vi bygger – ”som vi i dag efterspørger økologiske fødevarer.”

For det andet skal industrien involveres; ”der skal udvikles rationelle og dermed økonomisk rentable forarbejdningsprocesser, som gør, at genbrug også økonomisk kan konkurrere med nye materialer.”

For det tredje skal der fra politisk hold være vilje til at lempe lovgivningen, når det gælder mulighederne for at genbruge byggematerialer i nybyggeri. ”Byggelovgivningen i dag er meget rigid, hvad genbrug angår. Her kan politikerne gennem lovgivning bidrage til at adfærdsregulere og dermed fremme genbrugstanken,” mener de to nyuddannede arkitekter.

En opgave for arkitekter

Med deres afgangsprojekt har Mathias og Peter vist, at potentialet er der. De mener, at arkitektens opgave er at inspirere, blandt andet ved at stille fundamentale spørgsmål ved vores måde at gøre tingene på og samtidig vise, at det findes andre og bedre løsninger.

”Arkitekten bør naturligvis også spille en afgørende rolle for at sikre en optimal udnyttelse af genbrugsmaterialernes æstetiske potentiale,” lyder det fra de to, der arbejdsmæssigt fortsætter i samme boldgade.

Mathias hos Lendager Arkitekter i København, der gennem de seneste elleve år har arbejdet med bæredygtigt byggeri, mens Peter har planer om at etablere eget firma med materialegenbrug som primært arbejdsområde.

Fra affald til ressource 1(800x600)

Fra betonflise til facadeelement

 

Et dyk i affaldscontaineren med Jern & Metal

Affald som ressource (725x442)

Fra ventilationsrør til facadebeklædning