Hvordan forsker man i kunst?

Arkitektskolen skal bidrage til at forbedre ph.d.-vejledningen inden for de kunstneriske uddannelser i Europa

Forskning i kunstneriske processer er en forholdsvis ny disciplin, hvor ny erkendelse hovedsagelig opnås gennem praksis – for arkitektens vedkommende primært gennem arbejdet med tegning og model, men også gennem realisering af bygningsværker. Det kaldes ofte Research by Design. Spørgsmålet melder sig derfor: Hvordan vejleder man på bedste vis forskere igennem en sådan proces? Det skal Arkitektskolen bidrage med bud på de kommende tre år.

Hvordan forsker man i kunst 725x442

En web-baseret værktøjskasse

Sammen med otte andre europæiske institutioner har skolen modtaget knap 360.000 euro fra EU-Kommissionens Erasmus+ program til projektet Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates. Et projekt, der skal udvikle redskaber og metoder til vejledning af ph.d.-studerende inden for de kunstneriske uddannelser. Af det samlede beløb går godt 32.000 euro til Arkitektskolen Aarhus.

”På baggrund af tværnational erfaringsopsamling og interviews med både ph.d.-studerende, vejledere og skolernes ledelser har vi til opgave at udvikle og afprøve et vejledningskoncept. Det vil så blive drøftet og tilpasset på nogle koordinerende møder med de øvrige deltagere i projektet. Tanken er på den måde at udvikle en web-baseret værktøjskasse til brug for ph.d.-vejledning på de kunstneriske uddannelser,” forklarer arkitektskolens ph.d.-skoleleder, lektor Claus Peder Pedersen.

Best practice

Han understreger samtidig, at ud over en forbedre ph.d.-vejledningen på europæisk plan vil forløbet bidrage til en yderligere styrkelse arkitektskolens internationale netværk. Arkitektskolen Aarhus er i øvrigt den eneste arkitektskole blandt de deltagende institutioner.

”Netop det at vi skal samarbejde med kunstneriske forskningsinstitutioner, der er helt anderledes end os selv, gør projektet særligt spændende, fordi de formentlig har et andet syn på forskning, end vi har. Vi kan derfor tilføre hinanden noget nyt, som vi alle kan lære af. Og forskning i kunstneriske processer er et forholdsvis nyt felt, derfor har vi alle brug for refleksion over, hvordan griber det bedst an – hvordan vi sikrer en best practice. Ikke mindst når det gælder vejledning af vores forskere,” siger Claus Peder Pedersen.

International udveksling og udvikling

EU-Kommissionens Erasmus+ program, der støtter international udveksling og udvikling af videregående uddannelser, er som nævnt bevillingsgiver. Foruden Arkitektskoen Aarhus deltager følgende kunstinstitutioner, der spænder over billedkunst, musik og kunsthåndværk:

  • Akademie der bildenden Künste Wien (projektkoordinator)
  • The Academy of Fine Arts in Prague
  • The Orpheus Institute (Gent)
  • University of Bergen, Faculty of Fine Art, Music and Design
  • Zurich University of the Arts
  • The Glasgow School of Art
  • University of Art and Design Linz
  • ELIA, European League of Institutes of the Arts.

Fra 2013-2016 indgik Arkitektskolen Aarhus i det EU-støttede projekt ADAPT-r, Architecture, Design and Art Practice Training-research, der havde til formål at udvikle en praksisorienteret ph.d.-uddannelse.