Legater og priser til nyuddannede arkitekter

Hæder til afgangsprojekter om Grønland, Le Corbusier, en utopisk bymodel og forholdet mellem arkitektur og natur

Fem nyuddannede arkitekter modtog legater og en pris fredag d. 30. juni, da Arkitektskolen Aarhus afholdt dimission på Dokk1.

Projekterne spænder vidt fra byudvikling i Struer til en undersøgelse af arkitekturens påvirkning af naturen nord for Polarcirklen. De fire præmierede projekter kan opleves sammen med de andre afgangsprojekter i afgangsudstillingen OUT der vises på plateauet foran hovedindgangen på Dokk1 fra d. 30. juni – 7. juli.

Nationalbankens Jubilæumsfond legat

Nationalbankens Jubilæumsfond legat på 25.000 DKK blev tildelt Alexandra Dumitras fra Studio 3A: Sustainable Architectural Solutions for afgangsprojektet Liberal – Resurges, responsibility and resilience to cultivate sustainability in Struer.

Projektet handler om at overføre danske liberalistiske idealer til de isolerede samfund på tværs af Danmarks vestkyst for at fremme en utopisk bymodel. Bymodellen sigter mod at dyrke ligestilling, bæredygtighed og ny sammenhængskraft og eksemplificeres i projektet i et nyt urbant område i Struer ved navn Liberal.

Motivation for tildeling af legatet:

“Nogen gange oplever man et afgangsprojekt af fuldstændig enestående kvalitet. Et projekt, der fejer benene væk under én (…). Afgangsprojektet er en overvældende manifestation af ideer og komplekse, udfordrende forslag, som alle præsenteres med en sjældent set dybde. Og tilføj så en humor og vid, der tager dig i hånden i takt med, at projektet udfolder sig. Dette er i sandhed et fantastisk projekt.”

AlexandraDumitras.Legat.1.600X411

AlexandraDumitras.725X442

AlexandraDumitras.Legat.2.600X406

Vola-legat nr. 1

Kimmernaq Lyberth og Bodil Hemgård fra Studio 1A: Landscape Architecture / Urban Design modtog et Vola-legat på 15.000 for deres fælles afgangsprojekt Urban Development of a New Subdivision in Nuuk.

Projektet tager udgangspunkt i området Siorarsiorfik, Nuuk, hvor klimaet og landskabet er en stor udfordring. Projektet foreslår et nyt byområde med fokus på fortætning og det offentlige rum.

Motivation for tildeling af legatet:

“Projektets store styrke ligger i at kombinere en grundlæggende respekt for den helt særlige kontekst og forslag til nye bebyggelser med frembringelsen af en række offentlige og semioffentlige byrum, der gentænker Nuuks udeområder (…). Legatmodtagerne demonstrerer således en overbevisende beherskelse af planlægnings- og bydesignfacetter, hvilket kommer til udtryk i et imponerende kortlægnings- og tegningsmateriale.”

BodilHemgård.725X442

Bodil Hemgård.

Siorarsiorfik.600X420

Siorarsiorfik.

KimmernaqLyberth.725X442

Kimmernaq Lyberth.

Vola-legat nr. 2

Niels Eli Kjær Thomsen fra Studio 2C: Building Culture and Tectonics blev tildelt et Vola-legat på 15.000 for afgangsprojektet Le Corbusier and dwelling – An investigation of asceticism in architecture.

Projektet udfolder sig gennem udformningen af en andelsboligbebyggelse i Aarhus K på baggrund af omfattende forstudier af Le Corbusiers tidlige virke som arkitekt.

Motivation for tildeling af legatet:

“Under udarbejdelsen af en andelsboligbebyggelse i Aarhus K forfølger legatmodtageren med en kritisk distance Le Corbusiers tanker. Dette kulminerer i en kritik af Le Corbusiers betragtninger om det asketiske liv, som legatmodtageren kalder ”en fejlfortolkning” (…). Med sin overlegne beherskelse af et teoretisk materiale og samtidig en umiddelbar formtæft i forhold til den udarbejdede bebyggelse, demonstrer legatmodtageren en unik begavelse inden for flere felter. Det kommer i særlig grad til udtryk ved at et historisk og teoretisk grundstof danner forlæg for interventioner i en nutidig sammenhæng.”

NielEliLegat.600X

NielsEliKjærThomsen.725X442

Niels Eli Kjær Thomsen.

NielsEliKjærThomsen_pic3.600X424

CEBRA-prisen

Le Corbusiers samlede værker samt CEBRA_files_Ol +02+03 tildeles Miriam Eugenie Unsgaard fra Studio 2A: Buidling Design and Techniques for projektet 103.000 km2 of Coastline – An architectural footnote. CEBRA-prisen uddeles ved hver afgang til det mest eksperimenterende afgangsprojekt.

Miriam Unsgaards projekt stiller spørgsmål ved arkitekturens indvirkning på sin kontekst. I dette tilfælde et område på Norges næststørste ø Senja nord for polarcirklen.

Motivation for tildeling af prisen:

“Miriam er bevidst om, at hendes projekt er et barn af sin tid – den atropocæne tidsalder, geologiens beskrivelse af samtiden, hvor mennesket er den faktor, der har størst indflydelse på vores klima, og hvor arkitekturen altid vil forstyrre naturen. Hendes pointe er, at arkitekturen netop skal have fokus på at forstå og være lydhør over for sin kontekst. Denne lydhørhed konkretiseres i overbevisende og arkitektonisk interessante, vertikale habitater.”

MiriamEugenieUnsgaard_pic01.600X424

MiriamUnsgaard.725X442

Miriam Unsgaard.

MiriamEugenieUnsgaard_pic02.600X424