Mød de nye arkitekter på ny digital platform

Find sommerens dimittender og deres afgangsprojekter på afgang.aarch.dk

Sommerens nye arkitekter er netop dimitteret fra Arkitektskolen Aarhus. Og som noget nyt har alle afgængere fået mulighed for at præsentere deres afgangsprojekter på skolens nye portal afgang.aarch.dk.

Traditionen tro åbnede skolens afgangsudstilling i forbindelse med sommerens dimission, som i år foregik på Aarhus Rådhus den 29. juni. Som et supplerende nyt tiltag har skolen i den forbindelse lanceret en ny portal, som ved at præsentere skolens afgangsprojekter skal gøre arkitektur tilgængeligt for alle og samtidig understøtte eksponeringen af de nye arkitekter.

MoedDeNyeA04_725x442

”Vi ønsker at åbne vores fag op for omverdenen,” siger uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen. ”De inspirerende og innovative afgangsprojekter fra Arkitektskolen Aarhus skal, trods et højt fagligt niveau, være tilgængelige for alle. Med portalen afgang.aarch.dk håber vi på at skabe en let tilgængelig introduktion til faget – også for udefrakommende.”

Portalen henvender sig både til de alment arkitekturinteresserede, men også til det faglige netværk. Portalen skal give de nye arkitekter et digitalt afsæt, hvor de kan præsentere deres afgangsprojekter og derigennem tiltrække potentielle arbejdsgivere.

”Som skole ønsker vi at hjælpe vores afgængere godt på vej ud i arbejdslivet ved at bygge bro mellem dem og det faglige netværk, som gennem portalen nu kan få et godt indblik i aktuelle kandidaters profiler og som derved får lettere ved at kontakte potentielle medarbejdere eller samarbejdspartnere,” slutter Rasmus Grønbæk Hansen.

Afgang.aarch.dk

Gå på opdagelse i de nye arkitekters afgangsprojekter, se de inspirerende og innovative løsninger og find din nye samarbejdspartner eller medarbejder.

Portalen vil blive opdateret hvert semester og skal på sigt danne et arkiv over de senere års afgængere og deres projekter, hvor det blandt andet er muligt at søge på årgang, legatmodtagere og lign.