I nærkontakt med socialt udsatte

I praktik hos Gjøde & Povlsgaard Arkitekter

Et midlertidigt mødested for hjemløse og socialt udsatte på Klostertorv i Aarhus. Sådan lød opgaven for Anne Søby Nielsen og Andreas Angelo Thiis, da de indledte deres praktikophold hos Gjøde & Povlsgaard Arkitekter. Det har bragt dem i tæt kontakt med mange forskellige mennesker, fra en række kommunale myndigheder til hjemløse. Og så har de haft kontor hos Kirkens Korshær, der har en varmestue lige over for det område, hvor huset for de hjemløse nu er placeret.

”Vi har lært, at det er helt andre ting der er brug for, når brugerne inddrages i tilblivelsesprocessen. Så er der som udgangspunkt ikke brug for fine, gennemarbejdede tegninger. Her er dialogen det afgørende. For at komme i kontakt med de hjemsløse, har vi haft en repræsentant fra kommunens opsøgende team med; de kender alle de hjemløse og ved hvem man kan kontakte og hvornår,” forklarer Andreas.

Anne&Andreas.725X442

Anne og Andreas sammen med en af de hjemløse i huset ved Klostertorv i Aarhus.

”Huset var givet på forhånd og var kendt af de hjemløse, da det er et af de tre huse, som Gjøde & Povlsgaard Arkitekter udformede til hjemløse og udsatte i forbindelse med Aarhus Festuge sidste år. Så vi photoshoppede huset ind på et fotografi af området ved Klostertorv, viste det til de hjemløse, vi mødte, og bad dem komme med deres ønsker til indretning og aptering. Imens tegnede vi ønskerne ind på fotoet. På den måde har vi fået omkring 30 forskellige forslag, som vi har bearbejdet,” fortæller Anne.

Foruden møderne med de hjemløse på stedet har Anne og Andreas jævnligt mødtes med en kommunal projektgruppe bestående af blandt andre Center for Byens Anvendelse, Det Opsøgende Team, Det Grønlandske Hus og stadsarkitekten.

”I den virkelige verden fylder dialogen meget og er en væsentlig forudsætning for et resultat som brugerne tager til sig. Og de hjemløse, der har været involveret i projektet, har givet udtryk for, at de er glade for at blive inddraget og på den måde taget alvorligt. Dialog med brugerne er bestemt noget vil vi gøre brug af i vores kommende studieprojekter,” slutter Andreas.

På baggrund af de indkomne forslag, har Anne og Andreas blandt andet tegnet nogle borde og bænke, som nu sættes i produktion. Tanken er at inddrage de hjemløse i samling og maling af møblerne på stedet.

Det perfekte match

”Det har været en drøm at have de to praktikanter,” siger Niels Povlsgaard fra Gjøde & Povlsgaard Arkitekter. ”Vi var skeptiske fra starten, fordi det var en svær brugergruppe, de skulle i dialog med. Og vi havde ingen indflydelse på, hvem vi fik i praktik og anede derfor intet om, hvilke kompetencer praktikanterne kom med. Men heldigvis viste det sig at være et perfekt match. Anne og Andreas var gode til at tackle de hjemløse, og rådmanden takkede dem personligt for indsatsen i sin tale, da han indviede det nye mødested for hjemløse.”

NB: Efter dette portræt blev skrevet har socialrådmand Thomas Meedom valgt at få shelteret fjernet fra Klostertorv på grund af klager over støj og uro.