Nu får kommunerne hjælp til at finde deres værdifulde kulturmiljøer

Arkitektskolen Aarhus inviterer nu LAG-kommuner til få kortlagt værdierne i deres kulturmiljøer.

En bevilling fra Realdania på 5 mio. kr. til Arkitektskolen Aarhus giver nu mulighed for at screene kulturmiljøer i 30 LAG-kommuner frem til 2020.

”Vi har siden 2015 arbejdet intenst med at screene og udpege værdien af kulturmiljøer i 22 LAG-kommuner. Og med den viden, vi har fået, har vi udviklet en ny metode til screening af kulturmiljøer, som på en enkel måde kan gøre de bebyggede kulturmiljøers værdier og potentialer synlige. Nu er vi glade for, at vi takket være samarbejdet med Realdania, kan fortsætte med at screene kulturmiljøer i yderligere 30 LAG-kommuner,” fortæller professor Mogens A. Morgen fra fagområdet Arkitektonisk Kulturarv på Arkitektskolen Aarhus.

De inviterede kommuner skal søge om en screening af deres kulturmiljøer senest den 27. juli hos Arkitektskolen Aarhus. I første omgang udvælges 20 kommuner. De sidste 10 vælges senere på baggrund af de indsendte ansøgninger. Arkitektskolen Aarhus bidrager selv med yderligere 6,5 mio. kr., der sammen med bevillingen fra Realania også skal styrke forskningen på området og stille en helt ny efteruddannelse i kulturmiljøer til rådighed.

Højerup Gl. Kirke, Stevns Kommune 800x600

Kommunerne overtog opgaven med at udpege og sikre kulturmiljøer fra amterne i 2007.

”Men vi kan se, at mange, især mindre kommuner, har svært ved at overkomme opgaven med at udpege og bevare kulturmiljøer. Derfor kan den metode, som vi arbejder med, gøre det nemmere for kommunerne at få indblik i deres fine kulturmiljøer på en faglig forsvarlig måde og samtidig gøre værdien af dem synlige for os alle,” fortæller lektor Simon Ostenfeld Pedersen, der er projektleder for Screeningen af Danmarks kulturmiljøer på Arkitektskolen Aarhus.

Der er deadline for ansøgning om at blive en del af projektet den 27. juli, og interesserede kommuner kan henvende sig til Simon Ostenfeld Pedersen for at høre mere om ansøgningsproceduren.