Ny Carlsbergfondet støtter udsmykning af den nye arkitektskole

NEW AARCH: Arkitektur og kunst går hånd i hånd

Arkitektskolen Aarhus har modtaget tilsagn fra Ny Carlsbergfondet om at bekoste kunstnerisk udsmykning af den nye arkitektskole, som skal opføres på Godsbanearealerne i Aarhus.

I Danmark udspringer arkitektskolerne af kunstakademitraditionen, og kunsten spiller derfor en væsentlig rolle i tilgangen til og udviklingen af arkitektfaget. Arkitektskolen Aarhus ønsker med det nye byggeri at styrke signalet om kunstens rolle og værdi for arkitekturen. Og det skal bevillingen fra Ny Carlsbergfondet være med til at understrege.

Bevillingen gør det muligt for skolen at integrere kunstværker i bygningen, der ikke blot udsmykker de nye rum og vægge, men som samtidig får betydning for fortællingen om skolen.

Interiør værksted_725x442

Interiør mockup. Foto: ADEPT og Vargo Nielsen Palle.

”Vi er i Ny Carlsbergfondet glade for at kunne gå ind i denne sag,” siger professor Morten Kyndrup fra fondsbestyrelsen. ”Arkitektur er jo i sig selv under Fondets virke, og Arkitektskolen i Aarhus er en vigtig uddannelses- og forskningsinstitution inden for feltet. Den nye bygning bør også hilse studerende og undervisere med en markant kunstnerisk gestus, og det ser vi frem til at være med til at give den.”

Siden etableringen af arkitektskolen i Aarhus i 1965 har det været intentionen at opføre et hus dedikeret til arkitektskolens aktiviteter, da skolens fysiske rammer var tænkt som midlertidige og længe har været utidssvarende. Den nye bygning, som vil være Danmarks første nyopførte arkitektskole, vil efter planen stå klar til indflytning i begyndelsen af 2021.

”Vi er meget glade for bevillingen fra Ny Carlsbergfondet,” siger rektor Torben Nielsen og fortsætter: ”Vi ønsker at være en institution for arkitekturudvikling baseret på en skandinavisk tradition, hvor kunstnerisk metode og de nyeste teknologier forenes. Det er glædeligt, at vi nu får mulighed for at understrege det kunstneriske gennem en omfattende udsmykning i den nye bygning.”

Læs mere om den nye skole og projektet NEW AARCH

Exterirø den grønne kile_725x442

Eksteriør mockup, Den grønne kile. Foto: ADEPT og Vargo Nielsen Palle.

Kontakt