Klar, parat, start!

Optagelsesweekend på Arkitektskolen Aarhus

Det kræver flid, knofedt og talent at blive optaget på Arkitektskolen Aarhus. Det fandt 230 håbefulde ansøgere ud af, da skolen afholdte optagelsesprøve en weekend i juni.

Byg et modelfly!

Ansøgerne skulle blandt andet konstruere en polygon, omsætte en 2D tegning til en 3D model og skabe et rum til et modelfly.

De potentielle studerende skulle gennem deres opgaver vise deres evne til at læse og forstå en instruktion og omsætte den til en tegning. Og samtidig demonstrere deres forståelse for rum og skalaforhold.

Foto: Stine Skovbjerg.

Foto: Stine Skovbjerg.

Foto: Stine Skovbjerg.

”Igen i år har vi gennemført optagelsesprøven med stor succes. Dagene er meget intense og ansøgerne koncentrerede, men stemningen var god,” siger optagelseskoordinator Marianne Kazar og fortsætter:

“Optagelsesprøven involverede en stor del af skolens personale, og engagerede studerende stillede også op og var med til at sikre, at dagene forløb uden problemer.”

Unik optagelsesprøve

Under optagelsesprøven arbejdede ansøgerne på tegnesale. De måtte gerne bruge computere og internettet, forlade tegnesalen for at gå ud i byen og researche deres besvarelse, snakke med deres sidemand eller ringe til en ven. Tanken er, at optagelsesprøven er så studienær som mulig og minder om den virkelighed, man som arkitektstuderende i Aarhus oplever til hverdag.

I løbet af optagelsesweekenden skulle ansøgerne ikke blot løse praktiske opgaver, men også deltage i individuelle interviews med skolens undervisere.

”Formålet med optagelsesforløbet på Arkitektskolen Aarhus er at sikre, at vi optager de bedst kvalificerede ansøgere – og det kan man ikke altid opnå ved udelukkende at kigge på et karaktergennemsnit,” siger programleder for bacheloruddannelsen Rasmus Grønbæk.

“Optagelsesprøven handler ikke kun om, at vi som institution skal have et billede af ansøgeren. Vi ønsker også at give ansøgeren et billede af institutionen, så de kan finde ud af, om både studiet og stedet er det rette.”

Foto: Stine Skovbjerg.

Foto: Stine Skovbjerg.

Foto: Stine Skovbjerg.

“Både den individuelle samtale med en underviser og studiemiljøet på tegnesalene viser noget om, hvad der kan forventes, og hvad vi lægger vægt på som skole – ansøgerne spiser tilmed frokost i skolens kantine, hvilket kan virke lidt fjollet, men det er både de store og de små ting, der tegner et samlet billede af Arkitektskolen Aarhus,” forklarer Rasmus Grønbæk.

“Optagelsesforløbet hjælper os med at understøtte vores vision om fortsat at uddanne arkitekter, der kan og vil bidrage til det samfund, vi lever i,” siger han og uddyber:

“De umiddelbart målbare aspekter såsom gennemførelsestid og beskæftigelse arbejder vi på at sikre hver eneste dag, men vi må ikke glemme, at der er et større samfundsperspektiv. Her er optagelsen af nye studerende en rigtig god og tilbagevendende lejlighed til at hæve blikket.”

Kun kvote 2-ansøgere

Det er kun muligt at søge optagelse på Arkitektskolen Aarhus gennem kvote 2, og det gjorde i alt 725 personer i marts 2017. Af disse havde 472 indsendt et løsningsforslag på en arkitekturfaglig opgave. Og med udgangspunkt i løsningsforslagene blev 239 potentielle studerende inviteret til optagelsesprøve på skolen.

På baggrund af weekendens opgavebesvarelser og interviews vil den enkelte ansøger blive tildelt en samlet karakter, som videregives til KOT, der afgør hvilke ansøgere, der skal tilbydes en studieplads fra september 2017.

(Alle fotos: Stine Skovbjerg)