Screening af Danmarks kulturmiljøer

Realdania har bevilget Arkitekskolen Aarhus 5 mio. kr. til at kortlægge kulturmiljøer i 30 af landets kommuner

Screening af Kulturmiljøer (SAK) er et redskab til at vurdere kulturmiljøer ud fra aflæselige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver synlige. Formålet er at skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling – og samtidig gøre det enkelt for kommunerne at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne.

Arkitektskolen har udviklet metoden i forbindelse med et tidligere Realdania-støttet projekt, hvor kulturmiljøer i 22 kommuner i Danmarks yderområder er blevet screenet.

”Nu gælder det 30 nye kommuner, som i øjeblikket er ved at blive udvalgt. Arkitektskolen har med den nye bevilling fået en enestående mulighed for i alt at screene kulturmiljøer i mere end halvdelen af Danmarks 98 kommuner. Det er et tiltrængt løft til området, som åbner nye muligheder for at bruge og bevare den lokale danske kulturarv,” siger projektleder, lektor Simon Ostenfeld Pedersen.

Lønstrup Hjørring Kommune 800

Lønstrup, Hjørring Kommune. Fra tidligere screening af kulturmiljøer

Hoed Kalkværk, Norddjurs Kommune

Hoed Kalkværk, Norddjurs Kommune. Fra tidligere screening af kulturmiljøer

Tønder Tønder Kommune

Tønder, Tønder Kommune. Fra tidligere screening af kulturmiljøer

En øjenåbner

Screeningen sker i samarbejde med kommunerne og lokale museer og skal sikre en ensartet håndtering af landets bevaringsværdige kulturmiljøer.

”Det er et enkelt og effektivt redskab, som giver aktørerne et kompetenceløft til at arbejde med de lokale potentialer, hvad enten det er bygninger eller landskaber. Samtidig får vi skabt et nationalt overblik på tværs af administrative grænser, hvilket kan være en øjenåbner i forhold til at se de værdier og udviklingsmuligheder som de lokale kulturmiljøer rummer,” fortæller professor Mogens A. Morgen, der er anvarlig for projektet.

Fokus på undervisning og forskning

Ud over screeningen tilrettelægger Arkitektskolen Aarhus et efteruddannelseskursus med fokus på, hvordan kommunerne kan vurdere og aktivere værdifulde kulturmiljøer. SAK-metoden vil desuden blive integreret i skolens undervisning og den igangværende forskning på området vil blive styrket.

Projektet gennemføres over de kommende fire år.

FAKTA

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det kan f.eks. være et kulturmiljø, der er opstået omkring en lokal industri, en landsby eller et fiskerleje ved kysten.

Disse 22 kommuner har Arkitektskolen Aarhus screenet indtil nu: Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Læs mere om de allerede screenede kulturmiljøer.

Yderligere information: