I skal være modige, udfordrende, udforskende og ansvarlige

Uddrag af rektors tale til skolens dimittender

Torben Nielsen 725x442Torben Nielsen H 600.jpg 3Torben Nielsen 725x442.jpg 2

50 nye arkitekter forlod Arkitektskolen Aarhus den 2. februar. Det blev fejret på Godsbanen, hvor også deres afgangsprojekter er udstillet til og med den 25. februar.

I sin festtale opfordrerede rektor, Torben Nielsen, dimittenderne til i deres kommende virke at bidrage med bud på, hvordan vi løser de store udfordringer, som verden står overfor:

”Som arkitekter skal I skabe værdi for andre. I skal være modige, udfordrende, udforskende og ansvarlige.

I jeres fremtidige virke som arkitekter vil den globale befolkningstilvækst være på næsten 50 pct. – fra de nuværende 7 milliarder til mere end 10 milliarder. Vigtige råstoffer vil være opbrugt. Mængden af rent drikkevand vil være yderst begrænset. Antallet af ældre mennesker uden for arbejdsmarkedet vil vokse kraftigt – med de udfordringer det bringer.

Det er blot nogle af de forandringer og udfordringer, som I vil møde i jeres kommende arbejdsliv. Udfordringer som kræver omtanke og engagement – ikke mindst fra politikere, arkitekter og en byggeindustri.”

Cirkulær forståelse

At der er nok at tage fat på, gav han flere eksempler på:

”Alene verdens produktion af beton til byggeriet står for en betydelig del af den samlede CO2 udledning. En virkelighed som ikke kan fortsætte.

Bygge- og anlægssektoren står alene for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. Opførelse og drift af bygninger står for 40 pct. af samfundets materiale- og energiforbrug.

Ser vi blot på Danmark og vores forbrug og affaldsmænger – og forestiller os, at alle lande agerede som os – så ville der være brug mere end tre jordkloder. Det er naturligvis ikke holdbart.

Derfor kommer I ud til et arbejdsliv, hvor cirkulær økonomi og cirkulær by- og arkitekturforståelse kan blive helt afgørende for vores fremtid.”

Transformation, bosætning og bæredygtighed
Torben Nielsen understregede, at netop derfor har arkitektskolen et særligt fagligt fokus på Transformation af vores landskaber, byer og boliger, på Bosætning som forudsætning for vores fremtidige liv og på Bæredygtighed som et afgørende tema i forhold til et fremtidigt ansvarligt forbrug af verdens ressourcer.

”Jeg er også sikker på at vi bliver nød til at uddanne anderledes i fremtiden, hvor den cirkulære viden er vigtig, og hvor verden må arbejde hen mod at fænomenet affald nærmest ikke eksisterer længere. Alt vil blive cirkuleret.

Vi skal indgå partnerskaber på tværs af klassiske faglige og politiske skel og dele om den tilgængelige viden. Vi kommer til at arbejde under overskrifterne: Reduce – Reuse – Recycle – Rethink.

Jeg håber, at I både fagligt og ikke mindst mentalt er forberedt på et sådant arbejdsliv. I skal bruge jeres forestillingsevner, fantasi og kunstneriske tilgang til verden og arkitekturen og turde eksperimentere, udforske og samarbejde med andre fagområder om det ukendte – for heri ligger nogle af de løsninger, som vi endnu ikke har opdaget.

Mit perspektiv på fremtiden kan virke deprimerende, dystert og hæmmende for vores udfoldelsesmuligheder, men jeg synes også at det peger på store muligheder for arkitekturen og branchen, hvis vi forstår at lægge os op af den franske erklæring om menneskerettigheder fra 1789: ’Frihed består i at kunne alt det, som ikke skader andre’.”

Jeg vil gerne slutte af med at ønske jer tillykke med endnu et citat, denne gang af Albert Einstein: ’Imagination is the highest form of research’.

Tillykke til jer alle sammen!”