Statik, stakit, kasket…

Om at få en tegning, et stykke træ og en sav i hånden

Skolens værksteder summer af liv, og der hamres, saves og bores. Som afslutning på semesteret har 135 førsteårsstuderende tilbragt en stor del af deres vågne timer i december måned i skolens Mockup-rum. Her har de haft travlt med at tegne og udføre trækonstruktioner i 4x4x4 meter.

Workshoppen Statik og konstruktion har til formål at give de studerende en kropslig og aktivt skabende erfaring med statik og konstruktion allerede på første semester. Og det er der kommet tre veludførte huse ud af. Og selvom materialer, dimensioner og konstruktive principper har været givet på forhånd, fremstår de med hver deres karakteristika og funktionelle detaljer.

Statik23_800x600

Statik11_600x800

Statik24_800x600

”Det er ikke hensigten, at arkitektstuderende pludselig også skal være håndværkere, men forhåbentlig sætter erfaringerne fra workshoppen sig i kroppen som en indlejret forståelse af arkitektur som fysisk og materiel. Som arkitekt er det alfa og omega at kunne ’tænke byggende’,” siger studielektor Niels Nygaard og fortsætter:

”De studerende har skullet tænke og arbejde dynamisk, altså designe mens de bygger. Ingen andre fag i byggeriet kan tænke og arbejde helhedsmæssigt. Og det er vigtigt, at det bliver en naturlig del af vores studerendes kompetencer.”

Studerende Fie Skov Mikkelsen supplerer: ”I vores gruppe har vi været meget bevidste om ikke at planlægge hele processen fra start til slut, men at vores konstruktion skal kunne udvikle sig undervejs. Og det har været en god og lærerig proces.”

”Vi har også fået erfaring med byggeteknikker, da vi har materialerne i hænderne. Vi saver og borer og skal få det hele til at passe sammen,” fortsætter hun, mens hun arbejder på den ene af trækonstruktionerne i Mockup-rummet.

”Som gruppe har vi skullet finde ud af og blive enige om at bygge én stor konstruktion. Vi tænker meget forskelligt og har forskellige ideer om, hvordan det skal se ud. Så vi har samtidig lært meget om at arbejde sammen som arkitekter,” slutter Fie Skov Mikkelsen og saver videre for at få det sidste på plads inden deadline.

Statik03_600x600 Statik08_800x600Statik22_600x600

Sideløbende med byggearbejdet har de studerende hver især lavet en digital model af konstruktionen, som de har opdateret som byggeriet er skredet frem. Workshoppen afholdes som led i en ny sammenhængende helhedsplan for grundlæggende teknologiundervisning på arkitektskolen, som i de kommende år skal udvikles til at omfatte hele bacheloruddannelsen. Husene er konstrueret, så de kan skilles ad og samles igen. Og efter planen bliver de genopført i Eskelund til foråret.

Husene kan ses i skolens Mockup-rum frem til den 5. januar 2017. Alle er velkomne til at kigge forbi!