Studerende i nærkontakt med erhvervet

Junipraktikken viser arkitektstuderende et rigt varieret arbejdsmarked

I juni måned drager 110 bachelorstuderende i praktik hos tegnestuer, kommuner, institutioner og firmaer landet over. Formålet er at give de studerende et indblik i de erhvervsmuligheder, der venter dem efter studierne.

Og Jobmulighederne er mange, praktikstederne spænder lige fra traditionelle arkitektfirmaer over rådgivende ingeniørfirmaer, kommunale forvaltninger og byggefirmaer til vidensinstitutioner som Teknologisk Institut og statens ejendomsadministrator og bygherre, Bygningsstyrelsen.

Fokus på erhvervskarriere

”Vi udvidede praktikordningen sidste år, så de studerende nu kommer i praktik første gang allerede på 6. semester. Det har vi gjort for at de så tidligt som mulig kan stifte bekendtskab med den verden, der venter dem efter endt uddannelse. Det hjælper de studerende til tidligt at pejle sig ind på, hvilken erhvervskarriere, de kunne tænke sig efter endt uddannelse – og dermed til at målrette deres videre studieforløb. Samtidig får de skabt nogle kontakter, som de kan trække på videre frem, når de skal ud og have et job,” forklarer lektor Anne Mette Boye, der står for junipraktikken.

Faglig spændvidde

I Aarhus skal praktikanter blandt andet hjælpe med at skabe et sted for hjemløse. Det sker i samarbejde Gjøde & Povlsgaard Arkitekter, Aarhus Kommune og Kirkens Korshær. Andre studerende skal sammen med Mejlgade Lab og landskabsarkitektfirmaet SLA bidrage til at udvikle en bæredygtig helhedsplan for Latinerkvarteret i Aarhus. Og for Haderslev Erhvervsråd skal praktikanter sammen med Tegnestuen Mejeriet udarbejde en identitetsskabende fremtidsplan for Gram som slotsby.

junipraktikODL725X442

Bachelorstuderende Siw Christensen og Olav de Linde fra Byggeselskabet Olav de Linde på besigtigelse i Mindet 6 på Aarhus havn.

Gevinst for både praktikanter og praktiksteder

”Både sidste år og i år har vi i løbet af meget kort tid kunnet skaffe de mange praktikpladser, der er brug for. Virksomhedernes velvilje er stor, og det gælder også mange andre end egentlige arkitektvirksomheder. De bidrager gerne til at klæde de studerende på til arbejdsmarkedet, og det sætter vi stor pris på.  Samtidig giver ordningen også virksomhederne en fornemmelse af, hvad de studerende kan. Så det er klart vores opfattelse, at både praktikanterne og virksomhederne har glæde af ordningen,” slutter Anne Mette Boye.

Som en introduktion til praktikperioden vil de studerende følge en forelæsningsrække om arkitektfaget i praksis. Forelæsningerne er åbne for alle interesserede.

Ud over den nyindførte junipraktik på 6. semester, er de studerende som hidtil i praktik på 7. eller 8. semester.

I can do the job!

Mød praktikanten Jo og hendes chef hos Schønherr, hvor Jo var i junipraktik i 2015: