Tegnestuearbejde for let øvede

Tidlig praktik skaber netværk til praksis

Arkitektstuderende lærer fra første år at være selvstændige, opsøgende og problemløsende, og derfor bliver de sendt i praktik allerede på 5. semester for at afprøve fagets teori og værktøjer i praksis. Bachelorpraktikken er et supplement til de kandidatstuderendes praktik på 7. semester.

Bachelorpraktik 2017

90 bachelorstuderende var i januar 2017 i praktik i private virksomheder, kommuner, boligforeninger og hos tegnestuer og bygherrer.

Det er tredje gang skolen sender 5. semester studerende i praktik, og ordningen er så populær, at antallet af interesserede praktiksteder overstiger antallet af praktikanter. Måske fordi praktikstederne får et skud ny energi og friske initiativer ind i virksomheden.

Læs mere om bachelorpraktikken i 2015 og 2016.

Tegnestuearbejde for let øvede

Pernille Løgstrup og Tone Thorbjørnsen var i praktik hos Transform og Vega Landskab, hvor de var en del af klimaprojektet Åbyhøj Grønne Kile.

Pernille og Tone fik mulighed for at opleve mange sider af det daglige arbejde som arkitekt i løbet af de tre ugers praktik. De indgik i projektet som tegnestuernes repræsentanter, og de havde en tæt dialog med borgerforeningen Aktiv Åby.

Pernille og tone.800X547

Pernille og Tone hos Transform.

IMG_9230.800X534

Åbyhøj Park hvor praktikanterne har arbejdet med kortlægning af området.

praktikanter-transform.800X502

Møde på tegnestuen. Pernille og Tone fremlægger deres arbejde med den grønne kile i Åbyhøj.

Sammen med ph.d.-studerende Katrina Wiberg skulle praktikanterne kortlægge Åbyhøj Parks topografi, bebyggelse og infrastrukturer, og de undersøgte fremskrevne klimascenarier, da parken ligger fordelagtigt i forhold til at opsamle og lede regnvand ned gennem Aarhus-bydelen Åbyhøj.

“Det mest spændende ved at være i praktik, var selvfølgelig opgaven vi fik. Men også dét at mærke tegnestuens atmosfære, og samarbejdet med så mange forskellige mennesker var fedt,” siger Pernille og tilføjer “Jeg er faktisk overrasket over, i hvor høj grad et konkret projekt kræver gode forbindelser og netværk.”

I praktikperioden oplevede Pernille, hvordan hun nemt kunne ‘oversætte’ hendes teoretiske kompetencer til praksis, “Det praktikken betyder for mig personligt er følelsen af at få et klap på skulderen, for jeg kunne faktisk godt følge med. Skolen har rustet mig godt til at klare praktikken hos Transform.”

Bachelorpraktik som smagsprøve

“Bachelorpraktikken kan ses som en smagsprøve” siger Rune Christian Bach, arkitekt hos Transform og ansvarlig for Åbyhøj-projektet. Han oplever, at praktikken er en fordel for de studerende, fordi praksis gøres mindre abstrakt. Og tegnestuen er glade for praktikanterne, da praktikordningen giver mulighed for, at man i perioden kan rette ekstra fokus på udvalgte emner:

”Praktikanterne håndterede projektet flot. De arbejdede på flere skalatrin, og de oplevede, hvad der er på spil, når man skal indgå i en kompleks proces med mange interessenter.”

Praktik som del af beskæftigelsesindsatsen

Både bachelorpraktikken og praktikken på 7. semester er baseret på et stærkt samarbejde mellem skolen og praksis.

Ambitionen med praktikkerne er, at de studerende danner netværk og bliver mere opmærksomme på dels deres kompetencer, dels på den brede palette af arbejdspladser de har adgang til med en uddannelse fra Arkitektskolen Aarhus i bagagen.

De studerende får i mødet med praksis mulighed for at vinkle deres faglighed, så de kan målrette deres studier, og dermed øge deres chancer for at komme direkte i beskæftigelse efter endt studietid.

Det tætte samarbejde og etablering af netværk har stor betydning for den senere beskæftigelse vurderer Rune Christian Bach: ”Praktikanter er vigtige for vores virksomhed. De fortsætter ofte som assistenter efter praktikken på 7. semester. Lige nu har vi tre fastansatte arkitekter, som er tidligere praktikanter,” siger han og tilføjer:

“I løbet af praktikken får vi set de studerende an, og de lærer tegnestuens måde at arbejde på. De færdiguddannede kan derfor lynhurtigt gå ind i det daglige arbejde på tegnestuen efter endt uddannelse.”

Kontakt

Vil du vide mere om bachelorpraktikken eller skolens beskæftigelsesindsats?