Materialernes egenskaber og potentialer

Arkitektskolen modtager 5,9 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd

Arkitektskolen Aarhus er tildelt 5,9 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation til projektet Material Imagination: Reconnecting with the Matter of Architecture. Professor Thomas Bo Jensen er projektansvarlig.

DFF (725x442) 2

”Projektet tager udgangspunkt i den opfattelse, at vi har en fælles materialeerfaring, som har dybe rødder i vores kulturhistorie. Men igennem den nyere historie – og i særlig grad i den digitale tidsalder – er afstanden til vores umiddelbare kropslige sansning af materialer blevet større. For at genskabe vores direkte forbindelse til materialerne er der derfor behov for at udforske materialernes ’indre liv’; deres egenskaber og potentialer – såvel i konkret fysisk, som i filosofisk forstand,” udtaler Thomas Bo Jensen.

Marmor, træ og beton

Igennem tre forbundne delprojekter er det planen at undersøge nogle af de mest basale materialer: Marmor, træ og beton. Undersøgelserne foretages med de mest avancerede digitale værktøjer, eksempelvis 3D-scannere, ultralyd, robotteknologi, laserskærere og robotstyrede varmetråde.

DFF (725x442) 4

DFF (h 600)
DFF (725x442)

”Som en anden Michelangelo i sit værksted undersøger vi materialernes fysiske og æstetiske egenskaber med det formål at fravriste dem nye svar og udtryksmuligheder. Det vil blandt andet føre til udvikling af prototyper på nye mulige bygningskomponenter,” uddyber Thomas Bo Jensen.

Projektets opdagelser vil løbende blive formidlet igennem konferencer og artikler, og de samlede resultater vil blive udstillet og samlet i bogform, når projektet afsluttes om tre år.

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd har til formål at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet inden for dansk forskning. Rådet yder støtte til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer. En forudsætning for støtte er, at projektet har en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet.

I 2016/17 har Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation uddelt i alt 16 bevillinger til en samlet sum af næsten 85 mio. kr. med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på knap 5,3 mio. kr.