Tre studerende vinder rejselegat

Henrik Frode Obels Fond giver bidrag til studierejser

Denne sommer drager tre studerende ud i verden på studierejser, og med sig har de et rejselegat fra Henrik Frode Obels Fond. De tre legatmodtagere er Haris Hasanbegovicz, Jonathan Rützou Jakobsen og Johan Neve Klejs, og deres studierejser bringer dem hver især vidt omkring i både Europa og Afrika.

Opleve gennem vandring

Jonathan Rützou Jakobsen har modtaget 20.000 kroner i støtte fra Henrik Frode Obels Fond til en studierejse, der har fokus på vandring. Rejsen er delt ind i tre faser, hvor han skal undersøge tre

forskellige fænomener; henholdsvis rurale bjerge, antik urbanitet og religiøs pilgrimsvandring. De tre faser foregår i henholdsvis Kroatien, Athen og Portugal.

Bedømmelseskomiteen bag uddelingen af legatet vurderede at Johathan Rützou Jakobsen med sit projekt indskriver sig i en klassisk dannelsestradition, hvor arkitekten med vandringen som metode etablerer erfaringsgrundlag af afgørende betydning for et virke som praktiserende arkitekt. Jørn Utzon foretog efter afslutningen af 2. verdenskrig en række vandringer i og omkring Atlasbjergene i Marokko. Disse vandringer blev skelsættende for hans virke som arkitekt.

Jord som konstruktionsmateriale

Johan Neve Klejs har ligeledes modtaget 20.000 kroner i støtte fra Henrik Frode Obels Fond, og med disse penge vil han begive sig ud på en studierejse, hvor han skal se nærmere på jordkonstruktioner. Rejsen skal blandt andet gå til Østrig, Marokko og Mali og Gambia. I sin legatansøgning skrev Johan Neve Klejs følgende om projektet:

”I en verden med stigende ulighed, drastisk faldende biodiversitet og tab af kulturer og gammel viden, er der brug for nogen, der kigger nedad. Et blik ned igennem de historiske og fysiske lag, der gemmer sig i jorden. Men også et visionært blik og et sæt hænder, der bruger jorden til at skabe noget stort.”

Johan Neve Klejs skal studere jordkonstruktioner.

Johan Neve Klejs skal studere jordkonstruktioner.

Bedømmelseskomiteen vurderer, at indskriver sig i en moderne bæredygtighedsdiskussion, og det er bedømmelseskomiteens vurdering at legatmodtageren på forbilledlig vis søger at engagere faglig viden og teknikker på tværs af kontinenter og byggetraditioner.

(W)ARCHITECTURE på Balkan

”Hvordan transformerer man en by, rig på kultur, men hvor det, vi i Danmark ville betegne kulturarv, bærer andre konnotationer og river op i gamle sår?”, spørger den sidste legatmodtager, Haris Hasanbegovic, der med projektet (W)ARCHITECTURE rejser til Balkanhalvøen og besøger Sarajevo.

Her skal han se nærmere på borgerkrigen i Bosniens betydning for byen og arkitekturen. Det er bedømmelseskomiteens vurdering, at legatmodtageren på modig vis tager fat i mere ubekvemme problemstillinger, som arkitekter også konfronteres med, og dermed demonstrerer et engageret forsøg på at udforske og undersøge ikke kun arkitekturens potentiale, men også byggekunstens begrænsninger. Derfor modtager Haris Hasanbegovic 12.000 kroner i støtte fra Henrik Frode Obels Fond.