Nyuddannede skal tegne den nye arkitektskole i Aarhus

Vargo Nielsen Palle vinder med stærkt og pragmatisk projekt

En enig dommerkomité har offentliggjort vinderen af projektkonkurrencen om en ny arkitektskole i Aarhus. Den nyetablerede tegnestue Vargo Nielsen Palle med tre nyuddannede i spidsen løber med opgaven foran både etablerede og internationalt anerkendte tegnestuer. Vinderprojektet er skabt i tæt tværfagligt samarbejde med ADEPT, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-Consult og Steensen Varming.

Vinderen blev offentliggjort ved et arrangement den 17. marts på Arkitektskolen Aarhus med deltagelse af blandt andre transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og borgmester i Aarhus Kommune, Jakob Bundsgaard.

”Det er et stærkt projekt, som væver sig sammen med sine omgivelser, ådalen, byen og de omkringliggende naboer i området. Den nye arkitektskole bliver et kulturelt samlingspunkt, der lægger op til samspil og dialog. En åben, pragmatisk, fleksibel struktur, der giver mulighed for løbende forandring og tilpasning til skiftende behov, og med fokus på det liv, der skal udspilles i husets indre. Det bliver en fabrik for arkitektureksperimenter, som lægger op til samarbejde med såvel byen og branchen som med vores naboer. Lige hvad vi har ønsket os,” lyder det fra en glad rektor for Arkitektskolen Aarhus Torben Nielsen, der ser frem til at forlade de utidssvarende lokaler i den gamle købmandsgård på Nørreport, som ”midlertidigt” har huset Arkitektskolen Aarhus i mere end 50 år.

03_Exterior_Carl blochsgade_akkreditering Vargo Nielsen Palle og ADEPT.800X622

Exterior Carl Blochsgade. Akkreditering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.

02_Exterior_Viewpoint_akkreditering Vargo Nielsen Palle og ADEPT.800X650

Exterior viewpoint. Akkreditering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.

04_Interior_Mockup_akkreditering Vargo Nielsen Palle og ADEPT.800X600

Interior Mockup. Akkreditering: Vargo Nielsen Palle og ADEPT.

Enig dommerkomité

Dommerkomitéen havde mulighed for at udpege op til tre projekter til videre bearbejdning i et forhandlingsforløb, inden den endelige afgørelse blev truffet. En enig dommerkomité fandt imidlertid Vargo Nielsen Palles projekt så overbevisende, at de valgte kun at invitere dem til forhandling.

Vinderprojektet fanger skalamæssigt Carl Blochs Gade og disponerer de mange funktioner som en ’by i byen’, hvor visuel kontakt mellem skolens forskelligartede brugere indbyder til samarbejde og gensidig inspiration. Bygningsstrukturen aftager i højde ind mod et centralt byrum, som åbner skolen mod byen og de omkringliggende institutioner.

Todelt konkurrenceforløb gav unge kræfter muligheden

I alt seks firmaer deltog i projektkonkurrencen. Tre blev prækvalificeret på baggrund af deres erfaring, mens tre andre blev udvalgt på baggrund af en åben idékonkurrence, hvor 230 deltagere fra hele verden indsendte deres forslag til den ny skole.

Det todelte konkurrenceforløb skulle netop give unge uprøvede kræfter mulighed for at byde ind.

”I dag bygger de fleste projektkonkurrencer udelukkende på prækvalifikation, hvilket betyder, at kun etablerede firmaer, der har en lang række byggerier at henvise til, kommer i betragtning. Det gjorde denne konkurrenceform op med og resultatet viser, at det er lykkedes til fulde,” siger den norske arkitekt Reiulf Ramstad, der sammen med arkitekt Jens Thomas Arnfred var fagdommer i både idé- og projektkonkurrencen.

Koncept og idé skåret ind til benet

Også vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup, der var formand for dommerkomiteen, er tilfreds med konkurrenceforløbet: ”Rammerne og økonomien for den nye arkitektskole er beskedne, hvilket har tvunget os og skolen til at tænke os godt om og prioritere de rigtige steder fra start. Forløbet med en indledende idékonkurrence har gjort os i stand til at udforme et konkurrenceprogram, som har bidraget til, at vi nu står med et robust vinderprojekt, hvor koncept og idé er skåret ind til benet.

Vi har været heldige at finde en vinder, som så dygtigt – men også lavmælt og ydmygt – har læst, forstået og besvaret opgaven. Arkitektur, funktionalitet og økonomi har været sammenhængende kriterier under bedømmelsen, og det glæder os, at vi har med en vinder at gøre, der har forstået ånden i budgettet uden at lade det gå ud over iderigdommen. Det giver os en tro på, at de til fulde kan løfte opgaven og realisere projektet.”

Bygningsstyrelsen forventer at indgå kontrakt med rådgiverteamet bag projektet umiddelbart efter offentliggørelsen. Projektet vil herefter blive bearbejdet og detaljeret gennem dialog med arkitektskolens studerende og ansatte inden det i efteråret forventes udbudt i totalentreprise.

Det vindende rådgiverteam skal i samarbejde med den valgte totalentreprenør projektere og bringe projektet i mål. Det forventes, at den nye arkitektskole kan indvies i 2020. Den bliver ca. 13.000 kvm og er budgetteret til i alt 261 mio. kr.

Fakta om projektkonkurrencen

Følgende teams deltog:

 • Vargo Nielsen Palle (Danmark) i samarbejde med ADEPT, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, Tri-consult og Steensen Varming
 • ALL (Atelier Lorentzen Langkilde, Danmark) i samarbejde med Buro Happold
 • BIG (Danmark) i samarbejde med Transform, Rambøll og SLA
 • EGA (Erik Giudice Architecture, Sverige/Frankrig) i samarbejde med Niras og Kragh & Berglund
 • Lacaton & Vassal (Frankrig) i samarbejde med BESSARDs’ STUDIO og Kristine Jensens Tegnestue
 • SANAA (Japan) i samarbejde med B+G Ingenieure og Sasaki & Partners (prækvalificeret, men valgte ikke at aflevere uden yderligere begrundelse)

Vargo Nielsen Palle består af Brian Vargo, Jonas Snedevind Nielsen og Mathias Palle, som efter at have vundet idékonkurrencen i foråret 2016 etablerede deres egen tegnestue. De holder i øjeblikket til hos ADEPT i København.

VargoNielsenPalle_akkreditering Vargo Nielsen Palle.800X461

Vargo Nielsen Palle. Akkreditering: Vargo Nielsen Palle.

Bygningsstyrelsen er bygherre og ejer, og Arkitektskolen Aarhus er lejer og slutbruger af det kommende byggeri.

Realdania har støttet ide- og projektkonkurrencen med 3,3 millioner kr.

Dommerkomité:

 • Signe Primdal Lyndrup, formand for komiteen og vicedirektør i Bygningsstyrelsen
 • Martin Lose, kontorchef i Bygningsstyrelsen
 • Ingelise Bogason, bestyrelsesformand for Arkitektskolen Aarhus
 • Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus
 • Lars Autrup, projektchef i Realdania
 • Fagdommere: Arkitekterne Jens Thomas Arnfred og Reiulf Ramstad (Norge) samt ingeniør Frank Jensen

Blandt dommerkomiteens rådgivere var repræsentanter for Aarhus Kommune: Direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen og stadsarkitekt Stephen Willacy.

Vil du vide mere om projektet og læse juryens rapport?

Kontakt

For yderligere information:

Lisa Sørensen, projektleder i Bygningsstyrelsen, tlf. 4170 1014, e-mail: lis@bygst.dk
Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus, tlf. 8936 0200, e-mail: tni@aarch.dk