Kulturnatur

Hvordan sikrer vi kulturhistorien, når vi naturgenopretter?

A publication edited by Thomas Juel Clemmensen

Hvordan tager vi hensyn til landskabets mangfoldige kulturhistorie, når vi naturgenopretter? Dette spørgsmål diskuterer tidligere lektor ved Arkitektskolen Aarhus, landskabsarkitekt MDL, ph.d. Thomas Juel Clemmensen, i bogen Kulturnatur.

Formålet er at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende naturgenopretningspraksis i Danmark og samtidig fremhæve landskabsarkitekturen som en kritisk og refleksiv disciplin. Materialet sætter fokus på naturgenopretningens kulturelle dimension og landskabsarkitekturens potentiale på et område, der i udpræget grad domineres af andre faggrupper.

Det grundlæggende spørgsmål er: Hvorfor slettes vigtige spor i kulturlandskabet i forsøget på at genoprette natur?

Kulturnatur forside

Omdrejningspunktet for bogen er en undersøgelse af de omfattende landskabsændringer, som fulgte med Skjern Å Projektet (1962-1968) og Skjern Å Naturprojektet (1999-2003). Thomas Juel Clemmensen præsenterer desuden et skitseforslag til, hvordan hovedkanalen fra 1960’ernes store og ambitiøse afvandingsprojekt kunne have været udnyttet konstruktivt i udformningen af den nye natur i Skjern Enge. Han har hentet inspirationen i Schweitz, hvor arkitekten Georges Descombes har stået i spidsen for et interessant naturprojektet i Aire, som på forbilledlig vis tilgodeser både natur- og kulturarv.

Bogen er således en invitation til at gentænke vores naturgenopretning.

Kulturnatur er udgivet i forbindelse med Thomas Juel Clemmensens udstilling med samme titel på Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.

Title: Kulturnatur
Published: 2018
Language: Danish
ISBN:  978-87-90979-71-3
Publisher: Arkitektskolens Forlag
Binding: Softcover
Page count: 154
Price: 150 DKK

Bogen kan blandt andet købes gennem Architegn og Arkitektforeningen.