Beskikning af det eksterne censorkorps for de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og forskningsministeriet