Muligt projekt for studerende - Aarhus School of Architecture Skip to main content
  • HOME
  • /
  • Muligt projekt for studerende

Muligt projekt for studerende

Published 01.05.2024

Købmandsgårdens bofællesskab for seniorer

Projektbeskrivelse:
Købmandsgården er en 3-længet gård i Landsbyen Farup. Gården er bygget i 1840 og er
bevaringsværdigt. Dette projekt går ud på at omdanne købmandsgården til et seniorbofællesskab,
der også skal indeholde lokaler til at landsbyens ældre kan mødes og dyrke fællesskabet. Projektet
skal således forebygge ensomhed blandt landsbyens ældre, samt give dem mulighed for at blive i
landsbyen.

I dag består gården af 6 bygninger. 2 af disse bygninger er bygget til i nyere tid og passer ikke i stilen
til den gamle gård. Derfor ønsker vi at føre stilen tilbage til det oprindelige. Da nogle af de gamle
bygninger er bevaringsværdige i klasse 5, ønsker vi at bevare de ydre rammer og føre alle ydre
ramme tilbage, så tæt på det oprindelige som mulig, med hensyntagen til det ændrede brug. Når vi
ser på de bygninger der skal bevares, er der samlet set 1200 kvm. Hertil kommer 152 kvm tagetage
der kan udnyttes. Derudover 350 kvm loftrum som kan anvendes til fællesrum.
Der er således potentiale for at etablere fælles arealer samt ca. 10 15 lejligheder. Ligeledes ønsker
vi at etablere et udendørs fælles areal, en form for gårdhave og orangeri, hvor der er mulighed for at
dyrke grønsager mm.
Adressen er Hillerupvej 6, 6760 Ribe. Som beskrevet ovenfor, ligger gården midt i landsbyen og er
derfor let tilgængelig for alle byens borgere. I dag består gården af 6 lejligheder, hvor det kun er
stuehuset der benyttes til beboelse.

Landsbyen Farup er et aktivt samfund bestående primært af en-families huse samt nedlagte
Landbrug. Der er mange fælles aktiviteter og et aktivt foreningsliv. Blandt andet, blev der i 2019 opført et fælleshus, Farup Fælled. Farup Fælled blev primært bygget af frivillige i Landsbyen. Når ældre borgere i Farup ønsker at fraflytte deres bolig, typisk fordi det er blevet for stort, er der i dag ingen muligheder for at blive boende i Farup.
Derfor flytter ældre ofte ind til Ribe. Men vi ved at der er et ønske om at blive i landsbyen, tæt på familie og
venner. Vi vil med Købmandsgårdens bofællesskab for seniorer gøre det muligt for ældre borgere i
Farup at blive boende i landsbyen og på den måde fortsat være en del af det lokale liv og
fællesskabet. Der er i dag mange ældre der enten bor alene eller bor sammen med deres ægtefælle.
Man kan mangle fællesskaber som par, men især en stor del af de enlige, føler sig ensomme.
Ressourcerne for både enlige og par er forskellige og derfor kan et bofællesskab være med til at
bekæmpe ensomhed og gøre det lettere for de ressourcestærke ældre at hjælpe de medborgere
der er mindre ressourcestærke. Samtidig viser forskning, at den vigtigste ingrediens for et lang og
lykkeligt liv, er gode relationer. Derfor mener vi, at vi med dette projekt, kan gøre det muligt for ældre
borgere at bevare deres relationer til andre ældre i længere tid og samtidig skabe nye og tættere
relationer. Fællesarealerne tænkes benyttes af både beboerne på gården, samt andre ældre der stadig bor i eget hus. Der skal således skabes nogle rammer for, at der løbende kan arrangeres aktiviteter for hele fællesskabet i Farup.

I ombygningen ønsker vi at bevare så meget af de nuværende materialer som muligt, som f.eks. de gamle døre, vinduer mm. Det der sættes i stand, skal laves af bæredygtige materialer der passer til husets oprindelige stil. Effekten af de fysiske rammer skal således fremstå tiltalende og bæredygtigt og emme af fællesskab og hygge. Desuden vil vi gerne indtænke bæredygtige moderne løsninger til opvarmning af bygningerne.

Vi ønsker at studerende kan komme med et oplæg til et projektforslag.

For yderligere information, kontakt Gitte Kirkegaard, gk@logitrans.com, tlf. 31701616

PS: Jeg har kun Logitrans´s hjemmeside jeg kan linke til, men Logitrans har som sådan ikke noget med projektet at gøre. Det er mig, min søster og far der har købt Købmandsgården og min søster og jeg ejer også Logitrans.

Read more

WE GOT THIS FOR YOU

SEE OUR OTHER JOB OFFERS

NOVA5 søger arkitektpraktikanter til foråret 2025

ER DU VORES NYE ARKITEKTPRAKTIKANT OG VIL DU GERNE PRØVE KRÆFTER…

MBYLand søger praktikant til efteråret 2024

Talentfuld studerende søges Der er travlt på tegnestuen,…

Studentermedhjælper søges til Aarhus Universitet

Studentermedhjælper søges til administrativ understøttelse…

På gyngende grund

Normalt bygger vi med fast grund under fødderne. Men varslet…

ARKITEKTENS FOTOKONKURRENCE: FORVANDLING

Med støtte fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg udskriver…

Praktik hos pihlmann architects

Praktik hos pihlmann architects, efteråret 2024. I praktik…

Muligt projekt for studerende

Købmandsgårdens bofællesskab for seniorer Projektbeskrivelse: Købmandsgården…
...