INSPE

En studenterorganisation for innovation, entrepreneurskab og netværksdannelse