Ph.d.-stipendium i bytransformation og havvandsstigninger

Arkitektskolen Aarhus opslår et treårigt ph.d.-stipendium med temaet Bytransformation og havvandsstigninger.

Deadline 26.04.2019