VERNER OVERGAARDS FAMILIEFONDS TEKNOLOGI OG DESIGN-ARBEJDSLEGAT - Arkitektskolen Aarhus
 • HOME
 • /
 • VERNER OVERGAARDS FAMILIEFONDS TEKNOLOGI OG DESIGN-ARBEJDSLEGAT

VERNER OVERGAARDS FAMILIEFONDS TEKNOLOGI OG DESIGN-ARBEJDSLEGAT

Udgivet 06.05.2022

Verner Overgaards Familiefond og Arkitektskolen Aarhus uddeler for anden gang Verner Overgaards Familiefonds Teknologi og design-arbejdslegat.

Baggrund og formål

Verner Overgaards Familiefond uddeler i samarbejde med visse universiteter en række priser og legater. I den forbindelse uddeler fonden teknologi og design-arbejdslegater til dimittender fra Arkitektskolen Aarhus for at give mulighed for forskning inden for teknologi og design, hvor industrielle designprocesser inden for byggeri indgår som et væsentligt element. Samtidig skal et teknologi og design-arbejdslegat give legatmodtageren indsigt i livet som forsker på Arkitektskolen Aarhus ved at være en del af forskermiljøet på skolen og blandt andet løbende modtage vejledning.

Støtteværdige projekter

Verner Overgaards Familiefond ønsker at støtte dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, der har et særligt potentiale for at forske inden for teknologi og design, hvor industrielle designprocesser inden for byggeri indgår som et væsentligt element. Ved afslutningen af forløbet skal der foreligge et arbejde, som peger på måder, hvorpå byggeri kan udvikles og optimeres designmæssigt via de teknologiske muligheder, der er til rådighed i dag.

Ved teknologi forstås de muligheder, der opstår ved brug af digitale produktions- og simuleringsmodeller, der kan gøre design bedre, fordi design udvikles på et mere oplyst grundlag eller ved anvendelsen af moderne digital teknologi.

Ansøgere

Mulige ansøgere af Verner Overgaards Familiefonds Teknologi og design-arbejdslegat skal være dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, som har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder.

Krav til ansøgningen
 • Ansøgere skal indsende deres ansøgning til skolen via formularen i nedenstående link.
 • Selve ansøgningen skal være på maksimalt fire sider og indeholde følgende:
  (a) To sider, der beskriver projektet, herunder hvad der skal undersøges, hvordan projektet skal flytte sig det kommende år, og hvordan projektet tænkes gennemført.
  (b) En side, der beskriver ansøgeren og dennes kompetencer.
  (c) En side, der beskriver projektets markedsrelevans, herunder relevans for kommende brugere.
 • E-mailadresse, CV, en kort portfolio med projekter, der er relevante for ansøgningen, fx hvis projektet bygger videre på et afgangsprojekt og bekræftet udskrift af karakterer opnået på Arkitektskolen Aarhus skal vedlægges ansøgningen.
Beløbsramme og legatets størrelse og karakter
 • Den bevilgede maksimale ramme for teknologi og design-arbejdslegater udgør årligt kr. 440.000, idet der kan uddeles op til to teknologi og design-arbejdslegater. Den enkelte legatmodtager har ikke retskrav mod Verner Overgaards Familiefond, idet legatet udbetales til Arkitektskolen Aarhus til refusion af en del af dennes lønudgifter til legatmodtageren.
 • Et teknologi og design-arbejdslegat består af kr. 220.000, der udbetales til Arkitektskolen Aarhus i 11 lige store månedlige rater á kr. 20.000, og som delvist skal finansiere legatmodtagerens løn som videnskabelig assistent på Arkitektskolen Aarhus. Arkitektskolen finansierer den resterende del af legatmodtagerens løn mv., således at stillingen er fuld tid (37 timer ugentligt).
Ansøgningsfrist

Ansøgninger til arbejdslegatet skal uploades via formularen i linket nedenfor senest mandag den 6. juni 2022 kl. 12.00.

Har du spørgsmål kan du kontakte uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen rgh@aarch.dk / 8936 0237

Ansøg

© — Arkitektskolen Aarhus
...