Afgang: Det røde slott - Fra teglproduksjon til grendehus langs Alnaelva - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus
...