Afgang: Fra kontor til hjem - En radikal transformasjon av KFUM-huset. - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus
...