Afgang: Lokstallen - Radikal transformasjon av et lokomotivverksted i Nordens Pompeii - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus
...