Afgang: Når boligens rammer ikke kan rumme alle. Behov for pleje og forståelse af begrebet hjem - en nyfortolkning. - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus
...