Afgang: Tobaksfabrikken i Holstebro - Radikal bygningstransformation af produktionsindustri i midtbyen - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus
...