Afgang: Turisme i et industrilevn: transformation af Hoed Kalkværk - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus
...