Best før, ikke dårlig etter - Hjem for aktiv aldring - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus