Bytransformasjon av Ullevål Sykehus - En studie i å samle et segregert Oslo - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus