En værdibaseret udvikling af Herning Højskole - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus