Et flergenerationers hus - med henblik på tektoniske principper som form, materiale og teknik - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus