Mellomrommet i sosiale boligbygg - en transformasjon i Avedøre Stasjonsby - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus