Mødet mellem menneske, bebyggelse og skov - Bynær skovrejsning i og omkring Odense - Arkitektskolen Aarhus
© — Arkitektskolen Aarhus