EFTERUDDANNELSE

Vi tilbyder forskningsbaseret efter- og videreuddannelse til professionelle. Skolen udbyder en række længerevarende, mellemlange og kortere uddannelsesforløb, der kan tilpasses en travl hverdag. Enkelte kurser er særligt målrettet nyuddannede og jobsøgende arkitekter.