FORSKNINGSUDVALGET

Udvalget behandler emner og perspektiver af forskningsstrategisk karakter.