FORSKNINGSUDVALGET

Behandler emner og perspektiver af forskningsstrategisk karakter