OM ARKITEKT-
UDDANNELSEN

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur på Arkitektskolen Aarhus