ARKITEKTONISK KULTURARV I ET PRAKSISNÆRT FORSKNINGSFELT

01jun8:0002(jun 2)16:00PhD CourseARKITEKTONISK KULTURARV I ET PRAKSISNÆRT FORSKNINGSFELT8:00 - 16:00 (2) Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 AarhusTYPE OF ACTIVITYPhD Course

Event Details

Gennem de seneste to årtier er der sket en drejning i forskningen og forvaltningen af den arkitektoniske kulturarv. Kulturarvsbegrebet er blevet udvidet og der stilles spørgsmål ved, hvordan vi forstår kulturarv, og hvordan den skal varetages. Denne vending, der inden for kulturarvsteori er blevet karakteriseret som et paradigmeskifte under betegnelsen ’New Heritage’, har medført flere nye konventioner og udfordrer i dag forvaltningsinstitutioner, arkitektonisk praksis og byudvikling, der indeholder eller arbejder med arkitektonisk kulturarv. Samtidig udvides krydsfeltet mellem en praksisbaseret forskning og en mere forskningsbaseret faglighed i praksis.

Dette kursus er en introduktion til arkitektonisk kulturarv og helhedstænkning med fokus på et praksisnært og aktualiserende forskningsfelt. Hvor står forskningen i dag? Og hvordan kan der arbejdes med fagfeltet i både forskning og tilknytning til praksis?

Målgruppe

Kurset er målrettet forskere og ph.d.-studerende, men er også åben for interesserede, der arbejder med fagfeltet arkitektonisk kulturarv i relation til kulturmiljøer, byudvikling og transformation i praksis.

Adgangskravet er en relevant kandidatuddannelse.

Kurset har plads til 18 deltagere. Heraf skal minimum 9 være ph.d.-studerende. For ikke-ph.d.-studerende koster kurset 8000 kr.

Omfang og ECTS

Kurset omfatter to kursusdage, den 1. og 2. juni 2023, inkl. ekskursion eftermiddag/aften om torsdagen.

Hertil to dages forberedelse (1 ECTS-point).

I relation til kurset kan der som tilvalg afleveres en 8-10 siders opgave indenfor emnet (1,5 ECTS-point).

Program

Torsdag d. 1. juni 2023

9.00 – 9.30: Introduktion til program og præsentation af deltagere

9.30 – 10.45: Hvad er arkitektonisk kulturarv? (v. Mogens A. Morgen, Professor, Formand ICOMOS Danmark, Arkitektskolen Aarhus)

11.00 – 12.15: Arkitektonisk kulturarv i et praksisnært forskningsfelt (v. Simon Ostenfeld Pedersen, Lektor, Arkitektskolen Aarhus)

Frokost

13.00 – 14.15: Arkitektonisk kulturarv, mellem netværk og aktører (v. Sidse Martens Gudmand-Høyer, Adjunkt, Arkitektskolen Aarhus)

15.00 – 17.00    Ekskursion til Fredspladsen og Kollektivbyen i Gellerup (Mødested: Kollektivhuset Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand, kl. 15.00)

Fredag d. 2. juni 2023

9.00 – 9.15: Dagens program

9.15 – 10.30: Praksis i forskning 1 (v. Mo Michelsen Stochholm Krag, Lektor, Arkitektskolen Aarhus)

10.45 – 12.00: At håndtere det uhåndterbare (v. Nina Ventzel Riis, Adjunkt, Arkitektskolen Aarhus)

Frokost

12.45 – 13.45: Praksis i forskning 2 (v. Kasper Albrektsen, ph.d.-studerende, Vejle Kommune & Arkitektskolen Aarhus)

14.00 – 15.00: Forskning i praksis (v. Boris Brorman Jensen, Selvstændig arkitekt, Boris Brorman Jensen, Ekstern lektor, Det Kgl. Akademi

15.00 – 15.30: Opsamling og evaluering

Sprog: Dansk

Sted: Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist: 1. maj, 2023

Tilmelding via e-mail til ph.d.-koordinator Mia Mimi Flodager, mmf@aarch.dk

Time

1 (Thursday) 8:00 - 2 (Friday) 16:00

Location

Arkitektskolen Aarhus

Exners Plads 7, 8000 Aarhus