DEN BYGNINGSHISTORISKE UNDERSØGELSE

13oct(oct 13)9:3014(oct 14)15:00Seminar / workshopDEN BYGNINGSHISTORISKE UNDERSØGELSE9:30 - 15:00 (14) Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 HøjbergTYPE OF ACTIVITYEkstern kalender,Intern kalender,Seminar / workshop

Event Details

Arkitektskolen Aarhus, Den Gamle By og Aarhus Universitet inviterer til seminaret: “DEN BYGNINGSHISTORISKE UNDERSØGELSE – Tømmer og trækonstruktioner – teknik og datering”, som foregår d. 13. og 14. oktober i Aarhus.

Indsigten i ældre bygninger går uundgåeligt via mangestrengede studier, der sammen udgør den bygningshistoriske undersøgel­se. Fra arkiver til omhyggelig registrering på stedet af materialer og tekniske løsninger, afdækkes langsomt forandringer fra opførelse til nutid, som yderligere kan nuanceres med naturvidenskabelige analyser.

Dette seminar er det første i en række, som har til hensigt at sætte fokus på den byg­ ningshistoriske undersøgelse for gennem møder mellem arbejdsfeltets mange aktører, at styrke fremtidens studier. Som tema for dagene er valgt ’tømmer og trækonstruktio­ner – teknik og datering’. Træ har til alle tider spillet en afgørende rolle i dansk bygnings­ kultur, og må langt op i nyere tid betragtes blandt de vigtigste byggematerialer i såvel by som på land. Fra og med tidlig middel­ alder er bevaret et varieret og omfattende materiale af historisk bygningstømmer, der spænder fra arkæologisk påvist bygningsrester til et varieret udsnit af stående bygnin­ger fra senmiddelalder og frem.

Hent programmet

Tilmeld dig til seminaret

Time

13 (Thursday) 9:30 - 14 (Friday) 15:00

Location

Moesgaard Museum

Moesgård Allé 15, 8270 Højberg