Forskerskolens Bykursus

24jan(jan 24)8:0031(jan 31)16:00PhD CourseForskerskolens Bykursus8:00 - 16:00 (31) Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 AarhusTYPE OF ACTIVITYPhD Course

Event Details

Undervisere: Martin Odgaard, lektor, Niels Albertsen, professor emeritus, Tom Nielsen, professor m. fl.

Kursusbeskrivelse:

Forskerskolens Bykursus er et kursus rettet mod alle, der ønsker at skærpe deres kompetencer inden for studier af byens væsen og tilbliven. Formålet med kurset er at klæde ph.d.-studerende og andre by-interesserede på ift. studier i by-begrebet, byers udvikling og deres regulering. Kurset er tilrettelagt som fire dage, hvor vi kommer til at gennemgå forskellige aspekter af byforskning – med primært fokus på det fokus, der bedrives af arkitekter. Vi vil også gennemgå, hvordan byer reguleres og administreres, ligesom der vil være en introduktion til roller og udformninger af kort og mappings i den store skala. Kurset er primært målrettet ph.d.-studerende, men vi vil også meget gerne invitere øvrige forskere og praktikere inden for fagfeltet.

Undervisningsformen er primært forelæsninger de to første dage (24.-25. januar 2023), og på de to sidste dage (30.-31. januar 2023) vil der i højere grad være øvelser i plansystemet og i kortlægning. Herudover vil der være mulighed for at aflevere en skriftlig opgave efter kursets afholdelse.

Målgruppe:  Ph.d.-studerende og øvrige praktikere, samt forskere inden for det byplanfaglige felt. For ikke-ph.d.-studerende, er der krav om en relevant uddannelse på masterniveau.

Antal deltagere: Min. 8 deltagere og maks. 18 deltagere.

Mindst 10 pladser er reserveret til ph.d.-studerende.

Pladserne er først og fremmest reserveret til ph.d.-studerende. Personer, som ikke er ph.d.-studerende, der ønsker at deltage i kurset, bliver sat på venteliste indtil ph.d.-pladserne er besat. Ikke-ph.d.-studerende, som ønsker deltagelse på kurset, skal skrive en kort motiveret ansøgning med information om uddannelsesmæssig baggrund, samt en beskrivelse af interesse i emnet. Forskerskolens Bykursus koster 8000 kr. for ikke-ph.d.-studerende.

ECTS-point: 2 ECTS-point for forberedelse og deltagelse. Der er mulighed for opnåelse af yderligere 1 ECTS-point ved aflevering af skriftlig opgave.

Sprog: Dansk

Sted: Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus

Kursusprogram:

24.-25. januar 2023

De første to dage fokuserer vi på hvilke typer forskning, der gør sig gældende inden for det byplanfaglige felt. Der vil være både en generel introduktion til forskningsfeltet og en række nedslag med forskellige byforskeres særlige fokus og metoder.

30.-31. januar 2023

De sidste to dage er mere værktøjsorienterede. Den første dag indeholder en introduktion til det danske plansystem og forvaltningen af byer og landskaber, mens den anden indeholder en introduktion til kortlægning vha. GIS og introduktion til forskellige datakilder med relation til den fysiske planlægning af byer og landskaber i Danmark.

Tilmeldingsfrist: 3. januar 2023

Tilmelding via e-mail til Ph.d.-koordinator Mia Mimi Flodager, mmf@aarch.dk.

Time

24 (Tuesday) 8:00 - 31 (Tuesday) 16:00

Location

Arkitektskolen Aarhus

Exners Plads 7, 8000 Aarhus