Rejselegat fra Henrik Frode Obels Fond - Arkitektskolen Aarhus Skip to main content
 • HOME
 • /
 • Rejselegat fra Henrik Frode Obels Fond

Rejselegat fra Henrik Frode Obels Fond

Udgivet 28.02.2024

Travel grant from the Henrik Frode Obel Foundation

English below

Arkitektskolen Aarhus inviterer på vegne af Henrik Frode Obels Fond studerende fra skolen til at indsende ansøgning om legat til studierejse. Læs om ansøgningsmulighederne herunder.

Rejselegatet er på op til 50.000 kroner.

Deadline for indsendelse af ansøgning er 17. april 2024

Støtte til enkeltpersoners længere individuelle studierejser

Arkitektskolen Aarhus inviterer på vegne af Henrik Frode Obels Fond studerende fra 4.-9. semester ved Arkitektskolen Aarhus til at indsende ansøgning om støtte til en længere individuel studierejse.

For at komme i betragtning til legatet skal følgende opfyldes:

 • Rejsen skal være studierelevant
 • Der kan søges for studierejser i efteråret 2024 og foråret 2025
 • Længerevarende rejser af minimum ét semesters varighed med tilknytning til en udenlandsk institution vil blive prioriteret
 • Studierejser med destination uden for Nordeuropa vil blive prioriteret
 • Legatet må højst udgøre 75% af studierejsens samlede budget
 • Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, en studierejseplan og et budget
 • Der skal efter afsluttet studierejse fremsendes en afrapportering til fondens bestyrelse, der efterfølgende har mulighed for at indkalde modtager til at give en præsentation af projektet i forbindelse med kommunikation af fondens arbejde.
 • Der kan ikke søges om allerede påbegyndte studierejser

Ansøgningerne vil blive behandlet af en legatkomite nedsat af Arkitektskolen Aarhus, der derefter indstiller til fonden.

Ansøg

– – – English – – –

On behalf of the Henrik Frode Obels Foundation, we invite students from the school to apply for a scholarship for a study trip.

Read about the application options below.

The travel grant is up to DKK 50,000.

The deadline for submitting applications is 17th April 2024

Support for longer individual study trips

On behalf of the Henrik Frode Obels Foundation, the school invites students from 4th to 9th semester to apply for support for an individual study trip.

To be considered for the scholarship, the following must be met:

 • The trip must be relevant for the study programme
 • You can apply for trips planned in autumn 2024 and spring 2025.
 • Longer trips of a semester’s period related to an institution abroad will be prioritized.
 • Study trips outside Northern Europe will be prioritized.
 • The expenses covered by the scholarship must not exceed 75% of the study trip’s total budget.
 • The application must contain a study itinerary, a motivation and a budget.
 • After the trip, a report must be sent to the foundation’s board, who can invite the recipient to present the project in connection with communication of the foundation’s work.
 • You cannot apply for study trips that have commenced.

The applications will be considered by a scholarship committee appointed by the Aarhus School of Architecture that will forward their recommendations to Henrik Frode Obels Fond.

Apply

 

© — Arkitektskolen Aarhus
...