UNDERVISNINGS-
PROGRAMMER

Skolens undervisning er centreret omkring tre undervisningsprogrammer på både bachelor- og kandidatuddannelsen. Sammen med skolens forsknings-laboratorier er de med til at udvikle skolens arbejde. Undervisningsprogrammerne skaber sammenhæng mellem skolens undervisning og forskning og sikrer en fleksibel struktur imellem bachelor- og kandidatuddannelsen.