EFTERUDDANNELSE

Vi tilbyder forskningsbaseret efter- og videreuddannelse til profesionelle. Skolen udbyder en række efter- og videreuddannelseskurser, både længerevarende forløb til professionelle, der allerede er i job, og efteruddannelse til nyuddannede eller ledige arkitekter.