PROCESSING ARCHITECTURE

29janAll Day01marExhibitionPROCESSING ARCHITECTUREDigital afgangsudstilling(All Day) TYPE OF ACTIVITYEkstern kalender,Exhibition,Intern kalender

Processing Architecture

Event Details

2020 ændrede radikalt vores opfattelse af rum. Fra at undgå rum, vi normalt deler med andre, til at blive repatrieret, forhindret i at møde kolleger, venner og familie. Fra at handle kollektivt online til at blive kollektive onlinere. Imens er krige fortsat, byer blevet oversvømmet, flygtninge nægtet adgang og folk har sultet. Hvor efterlader disse overvældende udfordringer arkitekter og arkitektur? Hvilke perspektiver og handlinger må til? Og hvordan påvirker de økonomiske og økologiske kriser vores byer, kultur og i sidste ende demokratiet?

Processing Architecture

Store spørgsmål, store udfordringer – og meget at gøre. Men også mange relevante arkitektoniske spørgsmål at diskutere, før vi går i gang. Derfor skulle filmede dialoger med de nye arkitekter om deres projekter have været præsenteret på udstillingssitet, men som så meget andet måtte optagelserne aflyses pga. COVID-19. Derfor kan du ‘kun’ scrolle gennem projekterne og på den måde opleve, hvordan de nye arkitekter processorer arkitektur, og du kan downloade deres fulde projekt og forhåbentlig blive inspireret til et nyt samarbejde.

For hvordan kan arkitekter processere arkitektur i krisetider, og hvordan kan arkitektur være en del af løsningen? Fundamentalt har arkitekter evnen til at indlejre følelse og tanke i rum og bygninger. De er opmærksomme på, at vi kontinuerligt formes af vores omgivelser, og at arkitekturen kan forandre kulturer og påvirke menneskers velbefindende. Derfor er arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere en del af løsningen.

Årets afgangsprojekter vidner om en dyb interesse I at bidrage med løsninger til en verden, hvor naturen, sociale relationer og bæredygtighed vægter højere end arkitektur for arkitekturens skyld. De nye arkitekter er optagede af at skabe løsninger for de sårbare, og de handler på vegne af naturen, når de skaber nye kulturelle landskaber. Men samtidig anvender de digitale værktøjer og ved, hvordan de skal processere arkitektur med empati og en vilje til at skabe forandring.

Velkommen til udstilingssitet

Time

January 29 (Friday) - March 1 (Monday)