Grundlæggende tektonik 1

30oct13:0014:00Public lectureFeaturedGrundlæggende tektonik 1Grundlæggende forelæsninger om arkitektur13:00 - 14:00 TYPE OF ACTIVITYEkstern kalender,Intern kalender,Public lecture

Event Details

Forelæsningsrækken “Grundlæggende forelæsninger om arkitektur” kredser om det grundlæggende spørgsmål ”hvad er arkitektur”?Hvor kommer arkitekturen fra, hvordan har den udviklet sig gennem tiden og hvordan manifesterer den sig som den nødvendige, men (forhåbentlig) også berigende og inspirerende fysiske ramme om menneskers hverdagsliv? Arkitektskolens professorer vil på skift forsøge at besvare disse spørgsmål, via forskellige blikke på arkitekturens udvikling og samfundsmæssige rolle.

Onsdag d. 30. oktober holder Karl Christiansen forelæsningen “Grundlæggende tektonik 1”. Om forelæsningen skriver han:

“Om forholdet mellem teknologi, teknik og tektonik. Om begrebet tektonik, fra dets oprindelse i den græske antik, dets forhold til andre græske begreber som techne og poesis, og om begrebets anvendelse igennem tiderne, herunder om den jordskorpe vi alle bebor – de tektoniske plader. Og om hvordan denne naturlige geologiske tektonik relaterer sig til den kulturlige kunst generelt og – naturligvis – specielt den kunstart som lyder navnet arkitektur, som tektonik-begrebet især retter sig imod. ”

Literaturliste til videre inspiration om dette emne:

“TEKTONIK – den tektoniske fordring”
af Karl Christiansen
Valville, 2019

“TECTONICS – the meaning of form”
af Karl Christiansen
Systime, 2015

Time

(Wednesday) 13:00 - 14:00