PARIS – EN BY I DIVERGENS

05octAll Day31ExhibitionPARIS – EN BY I DIVERGENSUdstilling i kantinen 5. - 31. oktober(All Day) TYPE OF ACTIVITYExhibition

Event Details

Paris er en by fuld af modsætninger, forskelligheder og endeløse muligheder. Og så har den lokket to arkitektstuderende fra Aarhus til at tage et semester fri, for at arbejde med et selvstillet projekt om arkitektur og urbanisme.

Kandidatstuderende Emilie Zinck Munksgaard og Pelle Juul Carlsen har begge været i praktik i Paris. Efter praktikken valgte de at blive i Paris, hvor de har arbejdet på at kortlægge Paris’ udvikling og infrastruktur. De studerede de eksisterende forhold ved hjælp af en kombination af arkitekturteori og by-analyser, og kunne derfor også udvikle spekulative scenarier i byens spændingsfelter.

Emilie og Pelle kan nu dokumentere det færdige projekt i udstillingen Paris – En by i divergens. Udstillingen viser en model og to bøger, dels om projektets faser fra research til endelige tegninger og illustrationer, dels projektets teoretiske analyse. Udstillingen viser også et 10 meter langt kort over det Paris, de har kortlagt.

Hvor: Arkitektskolen Aarhus, Kantinen, Nørreport 18, 8000 Aarhus C
Hvornår: 5. – 31. oktober 2017, dagligt 9.00 – 15.00

Alle er velkomne til at besøge udstillingen.

Artist Talk

“Rejsen og projektet har helt sikkert gavnet vores studier – også fremadrettet. Projektet i Paris gav os en unik mulighed for dels at arbejde helt tæt på vores problemstilling, dels har vi haft mulighed for at fordybe os i relevant arkitekturteori. Og vi har kunnet sætte fokus på konflikten mellem centrum og periferi, som har stor betydning for nutidens samfund og moderne by,” siger Pelle og Emilie om deres projekt.

Har du lyst til at høre mere om, hvorfor de tog et semester fri for at analysere Paris, og hvordan man som studerende arbejder med et selvstillet projekt, som også skal finansieres, så kom til en Artist Talk med Emilie og Pelle i kantinen torsdag den 5. oktober 2017 kl. 16.00 – 17.00 i forbindelse med udstillingsåbningen.

Emilie og Pelle har inviteret to tidligere studerende Mathias Skafte Andersen og Niels Eli Kjær Thomsenfra Sleth til at deltage i arrangementet. Mathias og Niels fortæller om, hvordan der kan være stor faglig udvikling i at fokusere på egne initiativer og teorier i løbet af studiet.

At forstå Paris

Emilie og Pelles projekt opstod, fordi de ønskede at studere forholdet mellem arkitektur og urbanisme nærmere, og derigennem få en forståelse af byens udvikling. De ville forstå den konflikt der ligger i opbygningen og opdelingen af en Europæisk storby som Paris, hvor det historiske centrum adskiller sig fra den modernistiske periferi.

Ved hjælp af analyser af Paris og arkitekturteori og -historie har Emilie og Pelle udviklet et forslag til et rumligt projekt, som handler om, hvordan man ved inddragelse af byens mange historiske og morfologiske lag kan skabe ”ny” arkitektur i en by så divergent som Paris.

Emilie og Pelles projekt er støttet af Foundation Idella og Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond.

Time

october 5 (Thursday) - 31 (Tuesday)