Seminar: Ubevidst bias og diversitet

04oct14:0017:00EventSeminar: Ubevidst bias og diversitet14:00 - 17:00 Auditoriet, Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus CTYPE OF ACTIVITYEkstern kalender,Event,Intern kalender

Event Details

(English below)

Tør du se dine fordomme i øjnene?

Som arkitekter skaber vi rum for forskellige livsformer. Men er du bevidst om dine ubevidste bias? Alle mennesker er biased. Vi er biased i alt, vi foretager os – også på uddannelsen og på arbejdspladsen.

Derfor inviterer vi alle interesserede samarbejdspartnere i branchen, studerende og kolleger til et seminar om ubevidst bias og diversitet med Professor of Diversity & Leadership Sara Louise Muhr fra CBS. Formålet med seminaret er at gøre os mere opmærksomme på bias, så vi bedre kan blokere for den negative effekt, det har på vores beslutninger, relationer og samarbejder.

Bias får os til at tage sikre og kendte beslutninger, søge mennesker, der ligner os selv og foretrække situationer, der gør os trygge, men ikke udvikler os. Når vi bliver opmærksomme på bias, åbner vi op for mere diversitet i vores tilgang til andre.

Diversitet kan dog være svær at opnå, fordi det kræver mere af os alle sammen at sikre psykologisk tryghed og en inkluderende kultur. At arbejde med bias er ikke kun vigtigt for at åbne op for diversiteten. Det er også vigtigt, fordi det fordrer inklusion og skaber mulighed for at udfordre sit eget og andres tankemønstre og tilgange til hinanden i en fælles hverdag.

Det er gratis at deltage, og seminaret er åbent for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.

Program

14.00-14.10: Velkomst
14.10-15.00: Diskrimination og identitetsdimensioner
15.00-15.30: Bias
15.30-15.45: Pause
15.45-16.05: Processuelle biasblokkere
16.05-16.25: Inkluderende hverdagshandlinger
16.25-16.55: Gruppearbejde
16.55-17.00: Afrunding

Download flyer (pdf)

– – – –

Are you ready to face your prejudices?

As architects, we create spaces for different ways of living. But are you aware of your unconscious biases? All people are biased. We are biased in everything we do – our studies and work.

We invite all our partners in the profession who are interested in the subject, students, and colleagues to a seminar on unconscious bias and diversity. The purpose of the seminar is to make us more aware of bias to improve our ability to block its negative effects on our decisions, relationships and collaborations.

Bias causes us to make safe and familiar decisions, look for people who resemble us, and prefer situations that make us feel safe but in which we do not develop. When we become aware of bias, we open up to more diversity in our approach to others.

Achieving diversity can, however, be difficult because ensuring psychological safety and an inclusive culture requires more of us. Working with bias is not only important to open up to diversity. It is also important because it requires inclusion and provides an opportunity to challenge your thought patterns and those of other people and the way you approach people in our shared everyday life.

Attendance is free. The seminar is open to everyone. Signing up is not necessary.

Programme

14.00-14.10: Welcome
14.10-15.00: Discrimination and dimensions of identity
15.00-15.30: Bias
15.30-15.45: Break
15.45-16.05: Bias blockers in processes
16.05-16.25: Inclusive everyday actions
16.25-16.55: Group work
16.55-17.00: Closing remarks

Download flyer in English (pdf)

 

Time

(Wednesday) 14:00 - 17:00

Location

Auditoriet, Arkitektskolen Aarhus

Exners Plads 7, 8000 Aarhus C