Kvalitetstilskud til kunstnerisk udviklingsarbejde på arkitekt- og designskoler på finansloven

I aftalen om finansloven for 2020 er der afsat et såkaldt kvalitetstilskud til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner på 15 millioner kroner årligt frem til 2023.

03.12.2019